Laki & oikeus


Britannian Tasavallan lakeja säätää vaaleilla valittu kahdeksanhenkinen senaatti. Viranhaltijoina senaattorit ovat kansantribuuneja, tribunus plebis, joiden tehtävä on edustaa kansan tahtoa päätöksenteossa. Senaattorit valitaan vaaleilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan säätämään lakeja mieleiseensä suuntaan.

Lakeja valvoo Käärmekaarti, joka toimii Tasavallan armeijana ja sen kaupunkien vartiostona. Kaartia johtaa legaatti, joka valitaan senaatin suorittaman äänestyksen perusteella. Legaatin tehtävänä on valvoa armeijan toiminnan laillisuutta ja toimia sen kenraalina. Häntä avustaa kolme preettoria, joiden tehtävänä on hallita omien vastuualueidensa joukkoja nimittämällä alaisuuteensa sadanpäämiehiä joukkoja johtamaan. Legaatti esittää preettoreita senaatille, joka äänestää näiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Nämä kaksi virkaa ovat elinikäisiä, joskin legaatti voi tulla senaatin erottamaksi, ja preettorin puolestaan voi erottaa legaatti mikäli kokee tätä kohtaan epäluottamusta. Nämä virkamiehet ovat sotilastribuuneja, tribunus militum, joskaan heillä ei ole äänioikeutta senaatissa eikä näin ollen valtaa osallistua lakien säätämiseen.

Oikeudenkäynnissä kuka tahansa tribuuni voi toimia tuomarina. Tasavallan oikeusjärjestelmä tunnistaa siis kerrallaan kaksitoista laillista tuomaria. Yleisen käytännön mukaan kansantribuunit kuitenkin hoitavat siviilien oikeudenkäyntejä, ja mahdollisia syytteeseen joutuneita sotilaita tuomitsee sotilastribuuni. Yhden tuomarin päätös riittää rangaistuksen langettamiseen, joskin kansantribuunin on mahdollista haastaa annetun tuomion oikeudenmukaisuus. Tämän harvinaisen tapahtuman jälkeen senaatin on äänestettävä tuomion oikeellisuudesta.

Lain vastainen toiminta on jaettu rikkeisiin ja rikoksiin. Rikkeistä kaartilainen raportoi sadanpäämiehelleen, joka voi määrätä rangaistuksen ilman oikeudenkäyntiä. Rikokset ovat luonteeltaan vakavampia tekoja ja vaativat tuomarin johtaman käsittelyn oikeudenkäynnissä.


vaaka

Rikkeet ja yleisimmät rangaistukset


1 § Lain halventaminen
Kenenkään ei tule halventaa tai solvata työtään tekeviä kaartilaisia tai viranhaltijoita.

Rangaistus: 20 kullan sakko varoituksen jälkeen. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttömät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 1-2 päiväksi.


2 § Yhteisörauhan horjuttaminen
Kenenkään ei tule horjuttaa yhteisönsä rauhaa seuraavilla tavoilla:

Rangaistus: Rikkeestä riippuen 20-50 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttömät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 1-2 päiväksi.


3 § Itsensä paljastaminen
Kenenkään ei tule tahallisesti epäsoveliaasti paljastaa intiimialueitaan julkisella paikalla.

Rangaistus: Rikkeestä riippuen 20-60 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttömät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 1-2 päiväksi.


4 § Laiton esilläpito
Kenenkään ei tule kantaa julkisella paikalla seuraavia esineitä tai suorittaa seuraavia tekoja:

Rangaistus: Rikkeestä riippuen 10-60 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttömät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 1-2 päiväksi.


5 § Vandalismi
Kenenkään ei tule tahallisesti ja pahantahtoisesti tuhota muiden omaisuutta.

Rangaistus: Rikkeestä riippuen 10-100 kullan sakko sekä hajotetun omaisuuden korjaamisen korvaaminen. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttömät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 1-2 päiväksi.


6 § Törkeä huolimattomuus
Kenenkään ei tule holtittomuuttaan tai huolimattomuuttaan asettaa muiden henkeä tai terveyttä vaaraan. Mikäli jonkun huolimattomuus johtaa toisen kuolemaan, saatetaan rike kohottaa murhaksi. Mikäli jonkun huolimattomuus johtaa toisen vammautumiseen, saatetaan rike kohottaa päällehyökkäykseksi.

Rangaistus: Rikkeestä riipuen 20-50 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttömät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 1-2 päiväksi.Rikokset ja yleisimmät rangaistukset


1 § Väärän todistuksen antaminen
Kenenkään ei tule valehdella kaartilaiselle estääkseen rikoksen selvittämistä. Rikos voidaan kohottaa rikollisen avustamiseksi mikäli valehteleminen tapahtuu oikeudenkäynnissä. Yhteisen kirjallisen sopimuksen rikkova voidaan tuomita väärän todistuksen antamisesta.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 50-150 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-3 päiväksi.


2 § Uhkailu
Kenenkään ei tule uhata väkivaltaisesti uhata toisen terveyttä tai henkeä puhumalla tai kirjoittamalla.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 50-150 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-4 päiväksi.


3 § Eläimen kaltoinkohtelu
Kenenkään ei tule tahallisesti vahingoittaa toisen omistamaa eläintä muutoin kuin itsepuolustukseksi tai selviytyäkseen.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 50-150 kullan sakko sekä mahdollisen kuolleen tai rampautuneen eläimen korvausvelvollisuus puolitoistakertaisena. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai häpeäpaaluun 2-4 päiväksi.


4 § Herjaaminen
Kenenkään ei tule levittää toisesta valheita, joiden tarkoitus on vahingoittaa tämän mainettaan tai aiheuttaa tälle vauraudellista vahinkoa.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 30-100 kullan sakko, jonka lisäksi tuomitun on korvattava herjauksesta aiheutunut mahdollinen taloudellinen haitta puolitoistakertaisena. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-4 päiväksi.


5 § Lainvalvonnan estäminen
Kenenkään ei tule haitata lainvalvonnan toteutumista esimerkiksi vainoamalla, uhkailemalla, vahingoittamalla tai viivästyttämällä mahdollisia todistajia, tuomareita, kaartilaisia tai viranhaltijoita.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 30-150 kullan sakko lisätään mahdollisten muiden sakkojen summaan, toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-5 päiväksi.


6 § Rikollisen avustaminen
Kenenkään ei tule tahallisesti auttaa rikollista rikoksen valmistelussa, vaikka ei itse ottaisikaan osaa varsinaisen rikoksen suorittamiseen. Esimerkiksi pakoon auttaminen tai rikollisen piilottelu ovat rangaistavia tekoja.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 50-200 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi ja kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-5 päiväksi.


7 § Kavallus
Kenenkään ei tule tahallisesti ja suunnitelmallisesti huijata toista saavuttaakseen vauraudellista hyätyä tai vahingoittaakseen toista. Syyte saatetaan liittää väärän todistuksen antamiseen tapauskohtaisesti.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 30-150 kullan sakko, jonka lisäksi tuomitun on korvattava kavalluksesta aiheutunut mahdollinen taloudellinen haitta puolitoistakertaisena. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-4 päiväksi.


8 § Varastaminen tai ryävääminen
Kenenkään ei tule luvatta ottaa toisen henkilän, killan tai muun järjestän omaisuutta haltuunsa salaa tai väkivallalla, noituudella tai uhkaamalla.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 30-150 kullan sakko, jonka lisäksi tuomitun on korvattava mahdollinen taloudellinen haitta puolitoistakertaisena, maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-4 päiväksi. Toistuvasti lakia rikkovalta iskettäkään käsi irti ja hänet julistettakoon lainsuomattomaksi.


9 § Päällehyäkkäys
Kenenkään ei tule vahingoittaa toista asein, loitsuin tai muutoin niin että hyäkkäyksestä jää näkyvä jälki tai todettava vamma.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 50-200 kullan sakko, jonka lisäksi hyäkkääjän on maksettava uhrilleen tuomarin määräämä summa hyvitystä, maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 3-6 päiväksi. Mikäli uhri hyäkkäyksen vuoksi rampautuu, menettää näkänsä, kuulonsa, puhekykynsä tai jonkun raajoistaan tulee korvauksen lisäksi langettaa sama vamma hyäkkääjän ylle.


10 § Tunkeilu
Kenenkään ei tule luvatta tunkeutua toisen asumukseen tai vastoin toisen kieltoa liikkua tämän mailla.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 30-150 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi ja kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-5 päiväksi.


11 § Väkisinmakaaminen
Kenenkään ei tule väkisin maata toista tai ryästää itselleen puolisoa.

Rangaistus: Rikoksesta tuomittu tulee julistaa lainsuojattomaksi ja hänen omaisuutensa antaa uhrille.


12 § Vapaudenriisto
Kenenkään ei tule kaapata toista ja vastoin tämän tahtoa viedä tätä toiseen paikkaan ilman oikeudenmukaista syytä tai pitää tätä vankina tahi orjana.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 50-200 kullan sakko, jonka lisäksi hyäkkääjän on maksettava uhrilleen tuomarin määräämä summa hyvitystä, maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi tai kahlittavaksi häpeäpaaluun 3-6 päiväksi. Rikoksen ollessa poikkeuksellisen pitkäkestoinen tai tärkeä tulee tekijä karkottaa ja hänen omaisuutensa antaa uhrille.


13 § Murha
Kenenkään ei tule oikeudetta surmata toista tai muutoin tahallisesti aiheuttaa toisen ennenaikaista kuolemaa. Itsepuolustuksen yhteydessä tapahtunut tappaminen saatetaan tuomita murhaksi mikäli surmaajan katsotaan käyttäneen ylimitoitettua voimaa.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 200-500 kullan sakko, jonka lisäksi surmaajan on maksettava uhrinsa omaisille tuomarin määräämä summa hyvitystä verirahana. Poikkeuksellisen julmat murhaajat, toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi ja karkotetaan tahi mestataan.


14 § Vakoilu
Kenenkään ei tule vakoilla muita yksiläitä, kiltoja tai valtakuntaa saadakseen näistä haltuunsa arkaluontoisia tai salaiseksi määriteltyjä tietoja.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 50-500 kullan sakko, mikäli vakoilusta aiheutui vauraudellista vahinkoa on tuomitun korvattava se puolitoistakertaisena, jonka lisäksi tuomittu kahlitaan häpeäpaaluun 2-5 päiväksi. Valtakunnan turvallisuutta vaarantaneet, toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi ja karkotetaan tahi mestataan.


15 § Kapinan lietsominen
Kenenkään ei tule osana salaliittoa tai yksinään lietsoa vallankumouksellista kapinaa Tasavallan laillista järjestystä ja hallintoa vastaan.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 50-500 kullan sakko, jonka lisäksi tuomittu kahlitaan häpeäpaaluun 2-5 päiväksi. Valtakunnan turvallisuutta vaarantaneet, toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi ja karkotetaan tahi mestataan.Hengelliset rikokset ja yleisimmät rangaistukset


1 § Jumaltenpilkka
Kenenkään ei tule asiattomasti parjata Tasavallassa palvottuja tunnustettuja jumalia ja näin riskeerata näiden vihan lankeamista yhteisän ylle.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen tuomitun tulee sovittaa tekonsa sopivalla tavalla, esimerkiksi tekemällä tyätä loukatulle yhteisälle tai muutoin hyvittämällä pilkan.


2 § Kiroaminen
Kenenkään ei tule kutsua ääneen vihamielisiä jumalia langettaakseen jotakin epäonnea yhteisän ylle.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen tulee tuomitun pahoitella tekoaan julkisesti tai tulla kahlituksi häpeäpaaluun 1-2 päiväksi. Mikäli kiroajan kutsuma epäonni ilmaantuu, tulee hänet karkottaa.


3 § Noituus
Kenenkään ei tule käyttää käyttää pahoja taikavoimia kirotakseen tai epäsuorasti vahingoittaakseen toista henkilää.

Rangaistus: Noidaksi todettu tulee karkottaa. Mikäli noituudella on suoritettu murha tulee noita ruoskia ja polttaa elävältä.


4 § Kuolleiden häiritseminen
Kenenkään ei tule pahansuovassa tarkoituksessa kajota toisen kuolleeseen ruumiiseen tai tahallisesti häiritä tai turmella hautapaikkoja. Kuolleiden herättäminen manaamalla lasketaan noituudeksi.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen tulee tuomitun hyvittää turmellun ruumiin tai sen leposijan omaisille tuomarin määräämä summa, tai mikäli hautapaikka on julkinen on tuomitun maksettava 30-200 kullan sakko. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi ja kahlittavaksi häpeäpaaluun 2-5 päiväksi.


5 § Pyhien paikkojen turmeleminen
Kenenkään ei tule tahallisesti häpäistä tai turmella jumalille pyhitettyä paikkaa.

Rangaistus: Rikoksesta riippuen 30-200 kullan sakko, jonka lisäksi tuomittu kahlitaan häpeäpaaluun 2-3 päiväksi. Mahdollinen turmeltu omaisuus on hyvitettävä puolitoistakertaisena. Toistuvasti lakia rikkovat tai maksukyvyttämät määrätään julkisesti ruoskittavaksi ja karkotetaan, jonka jälkeen heiltä takavarikoitu omaisuus lahjoitetaan turmellun paikan kunnostamiseen.


6 § Ihmissyönti
Kenenkään ei tule tahallisesti syödä toisen ihmisen lihaa tai sisälmyksiä.

Rangaistus: Rikoksesta tuomitut ruoskitaan julkisesti ja asetataan häpeäpaaluun 1-3 päiväksi, jonka jälkeen heidät karkoitetaan. Lakia toistuvasti rikkoneiden hampaat poistetaan.


7 § Aurinkojumala Odisin palvonta
Kenenkään ei tule osallistua pakanajumala Odisin palvontamenoihin tai rukoushetkiin.

Rangaistus: Rikoksesta tuomitut määrätään ensin maksamaan 10 kullan uhkasakko, toisella kerralla 100 kullan uhkasakko ja kolmannella kerralla rikkojaa kohtaa karkoitus.


leaf

Sivu päivitetty viimeksi: 17.11.2020