Yleisopas


Kirjasto

Valtakunnassa on useita eri kirjastoja, joskin osa vain niistä kansan nähtävillä. Yleinen, kaikkien käytössä oleva kirjasto sijaitsee Britainissa, jonne on koottu valtavasti aikalaistietoutta kulloinkin vaikuttaneiden tahojen kirjoittamina. Kirjaston voimavara onkin juuri yksilöiden omista kokemuksista ja havainnoistaan tuottamat teokset - tähän kannustaa avokätinen palkkiojärjestelmä, jossa kukin esille tarjottu kirja luetaan ennakkoon läpi, arvioidaan ja kirjoittajansa palkitaan laatunsa mukaisesti.

Kirjoittamastaan ja kirjastolle lahjoittamastaan kirjasta on siis mahdollista saada rahallinen palkkio, tai kenties jopa kunniamaininta.

Tiedonjanoinen seikkailija kirjastossa


Palaa luetteloon leaf

Sivu päivitetty viimeksi: 06.09.2020