Yleisopas


Taitojärjestelmä

Northern Windsin erikoisessa taitojärjestelmässä kaikki taidot on jaettu kolmeen eri ryhmään, erityis-, pää- ja sivutaitoihin. Kaikilla ryhmillä on oma kokonaistaitorajansa. Taitoraja on tarkoittaa, kuinka paljon taitopisteitä voi yhteensä olla.

Erityistaidot ovat ammattikohtaisia taitoja, joten tämän ryhmän taitojen taitoraja on matalat 360 pistettä.

Erityistaidot

Päätaidot sisältää taitoja, jotka ovat yleisluontoisempia, joten niitä voi myös haalia enemmän: yhteensä 590 pisteen verran.

Päätaidot

Sivutaidot sisältää paikoin triviaaleja taitoja, joista monesta voi olla hyötyä yksinäänkin. Sivutaitoja voi haalia yhteensä 360 pisteen verran.

Sivutaidot

Yksittäisen taidon pystyy nostamaan 130 pisteeseen, mistä viimeiset 30 on erittäin hidasta nousua.

Taitojen kehityssuuntausta voi muuttaa taitolistauksesta painaen: vaihtoehdot ovat nuoli alaspäin, nuoli ylöspäin ja lukko. Nuoli alaspäin tarkoittaa, ettei taito kehity, vaan voi ainoastaa pudota toisen taidon nousun tieltä kokonaispisterajan ollessa täydessä. Nuoli ylöspäin tarkoittaa taidon nousevan, tämä on normaalitila. Lukko estää taidon muuttumisen. Sitä on hyvä käyttää, kun olet nostanut taidon mielestäsi riittävälle tasolle, etkä halua kehittää sitä enempää muiden taitojen kustannuksella.

Passiivitaidot

Passiivitaidot ovat nimensä mukaisesti passiivisesti kehittyviä taitoja. Toisin sanoen niiden kehittämisestä kiinnostuneen tulisi keskittyä taitojen säännölliseen käyttämiseen intensiivisten harjoitussessioiden sijaan. Passiivitaidot eivät varsinaisesti ole osa mitään taitoryhmää, joten yksi henkilö kykenee ajan saatossa oppimaan ne kaikki.