Yhteisön säännöt


scales

Yleistä

Northern Windsillä on moninpelinä merkittävä sosiaalinen ulottuvuus, ja näiden sääntöjen tärkein tehtävä on taata jokaiselle pelaajalle mielekäs pelikokemus, sekä varmistaa että pelaajien välinen kanssakäyminen pysyy reiluna.

1. Sääntöjen tulkinta

Pelinjohtajisto varaa oikeudekseen tulkita näitä sääntöjä oikeaksi katsomallaan tavalla tapauksissa joissa rikotaan sääntöjen henkeä, mutta ei kirjainta. Osa näistä säännöistä on säädetty kitkemään tietynlaista käytöstä, ja mikäli pelaaja toimii tavalla joka selkeästi lukeutuu tällaisen käytöksen piiriin, voidaan häntä rangaista säännön rikkomisesta vaikka sen kirjallisen tulkinnan mukaan rikkomusta ei olisi tapahtunutkaan. Tämän on pääasiassa tarkoitus mahdollistaa sellaisten pelaajien rankaiseminen, jotka tahallisesti ja toistuvasti koettelevat sääntöjen rajoja. Vastaavissa rajatapauksissa pelaajaa tullaan kuitenkin aina varoittamaan ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa, ellei rike ole erityisen röyhkeä.

2. Rangaistusten lopullisuus

Pelinjohtajisto päättää kaikista rangaistuksista yhdessä, sellaisissakin tapauksissa joiden tulkinta on yksiselitteistä. Rangaistuksista valittamista niiden täytäntöönpanon jälkeen ei katsota hyvällä, etenkään jos pelaaja yrittää pyörtää pelinjohtajan antaman rangaistuksen viemällä asian toiselle pelinjohtajalle. Pelaajilla on oikeus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa, mutta sen jälkeen kun rangaistus on astunut voimaan, se on lopullinen. Toistuva rangaistuksesta valittaminen johtaa rangaistuksen koventamiseen.

Yhteisö

1. Pelin sisäiset ja ulkopuoliset asiat

Pelin sisäiset asiat tulee pitää pelissä ja sen ulkopuoliset asiat pelin ulkopuolella. Pelihahmojen väliset asiat ovat yksin pelihahmojen, eivät pelaajien välisiä. Pelaajien oletetaan osaavan olla ottamatta pelin tapahtumia henkilökohtaisesti ja suhtautua urheiluhenkisesti pelissä tapahtuvaan kilpailuun, kuten PvP:hen. Pelin tapahtumista juontava huono käytös toista pelaajaa kohtaan pelin ulkopuolella on tuomittavaa ja siihen tullaan puuttumaan pelinjohtajien toimesta. Sama pätee pelin ulkopuolisten henkilökohtaisuuksien tuomiseen peliin.

2. Kanssapelaajien kunnioittaminen

Muita pelaajia on kunnioitettava henkilöinä niin pelissä kuin pelin ulkopuolellakin. Toisen pelaajan solvaaminen pelin ulkopuolisissa medioissa katsotaan huonoksi käytökseksi ja siihen tullaan puuttumaan pelinjohtajiston toimesta. Kaikenlainen käytös, jonka ainoana tarkoituksena on pilata toisen pelaajan peli-ilo on pelissä kiellettyä, samoin kuin toisen pelaajan jatkuva vainoaminen ja häiritseminen muista kuin roolipelin kannalta oleellisista syistä. Pelinjohtajisto katsoo oikeudekseen jakaa tarvittaessa rangaistuksia käytöksestä joka ei ole peliyhteisön hyvän hengen mukaista.

3. Käyttäytyminen pelin ulkopuolisissa medioissa

Kaikissa pelinjohtajien valvomissa pelin ulkopuolisissa medioissa (pääasiassa foorumit ja IRC) tulee käyttäytyä asiallisesti niin muita pelaajia kuin henkilökuntaakin kohtaan. Huonosta käytöksestä rangaistaan poistamalla häiriköivä pelaaja mediasta joko määräajaksi tai pysyvästi. Näihin rangaistuksiin pätee Yleistä-kohdan sääntö 2.

4. Pelinjohtajien valtuudet ja oikeudet

Pelinjohtajilla on aina viimeinen sana pelissä ja pelinjohtajien valvomissa pelin ulkopuolisissa medioissa. Tämä koskee myös pelaajien välisiä konfliktitilanteita, samoin kuin epäselviä tilanteita sääntöjen ja linjausten tulkinnassa. Pelaajien kanssa pyritään vastavuoroisuuteen: mikäli pelaaja on pelinjohtajien kanssa asioidessaan kohtelias, rehellinen ja asiallinen, voi hän odottaa samanlaista kohtelua takaisin. Epärehellisten tai epäkunnioittavasti käyttäytyvien pelaajien kanssa pelinjohtajilla on oikeus olla asioimatta ollenkaan.


Takaisin pääsivulle leaf

Sivu päivitetty viimeksi: 02.09.2020