Roolipelisäännöt


scales

Northern Winds on roolipelishardi ja roolipelaaminen sekä omaan hahmonsa eläytyminen on pakollista. Lue sivuston roolipeliopas huolella läpi ja toimi sen antamien ohjeiden mukaisesti.

1. Roolissa pysyminen

Roolihahmoonsa eläytyminen on shardilla pakollista ja roolihahmosta poikkeaminen on rangaistavaa.

1.1. Nimi ja hahmokuvaus

Hahmolla on oltava kunnollinen nimi ja hahmokuvaus. Lue ohjeet kunnollisen hahmokuvauksen tekemiseen tästä oppaasta. Hahmon nimen puolestaan on sisällettävä etu- ja sukunimi ja nimi on keksittävä itse, vaikka apukeinojen käyttäminen on toki salittua. Nimi ei saa olla asiaton: pilailumielessä tehdyt nimet ja esimerkiksi suurin osa julkimoiden nimistä ovat kiellettyjä.

1.2. Hahmon ulkopuolinen puhe

Hahmon ulkopuolinen puhe (tunnetaan myös nimellä OOC-puhe) on kiellettyä. Pelissä ei siis jutella esimerkiksi oikean maailman säästä tai siitä minkä leffan katsoi viimeksi. Myös hymiöiden käyttäminen on kiellettyä ja näiden sijasta käytetään tunnetoimintoja tähtien sisässä (eli esimerkiksi *hymyilee leveästi*).

1.3. Roolin rikkominen

Jokaisella hahmolla on oltava mietittynä ja muistissa historia ja luonne, joiden mukaan hahmo käyttäytyy. Hahmon käytöksen tulee olla johdonmukaista ja yhteneväistä hänen luonteensa kanssa, eikä käytöksen tulisi vaihtua silmiinpistävästi eri tilanteissa ilman hyvää syytä. Pelaaja ja pelihahmo ovat eri asia, eikä hahmon ole myöskään syytä käyttäytyä samalla tavalla kuin pelaaja itse. Hahmon roolin rikkominen voi pilata muidenkin peli-ilon, ja on siksi kiellettyä.

1.4. NPC-hahmot

Roolihahmojen on syytä kohdella NPC- eli tekoälyn ohjastamia hahmoja yhtä lailla elävinä olentoina kuin pelaajiakin. Hahmon ei tulisi puheissaan tehdä selkeää erotusta pelaajien pelaamien hahmojen ja tekoälyn ohjaamien hahmojen välillä. Tämä pätee myös eläinten kohteluun. Pelaajien kotona pitämät eläimet vaativat ruokaa ja vettä aitaukseensa ja vähintään kahdeksan askelta (ruutua) vapaata tilaa liikkumiseen. Kaupungilla asioidessa on järkevää jättää ratsu ja muut mukana olevat eläimet kauppojen ulkopuolelle odottamaan.

2. Vuorovaikutus

Pelaajien oletetaan kykenevän käyttämään järkeään hahmojensa välisissä vuorovaikutuksissa. Roolipelatuissa tilanteissa on aina pyrittävä vastaamaan tai reagoimaan toisen pelaajan toimiin. Esimerkiksi suoraan karkuun juokseminen tilanteessa, jossa toinen pelaaja yrittää tarrata kiinni katsotaan huonoksi roolipeliksi, ja siitä seuraa varoitus.

2.1. Pakotettu roolipeli

Toisen hahmon pakottaminen tilanteisiin tai tekoihin oman roolipelinsä kautta lasketaan pakotetuksi roolipeliksi ja siitä seuraa yleensä varoitus. Esimerkiksi toisen hahmon lyöminen emote-toiminnolla ei ole pakotettua roolipeliä, mutta sen sijaan lyöminen tajuttomaksi on. Lähtökohtaisesti omien toimien vaikutus toiseen hahmoon on aina toisen hahmon pelaajan harkinnan alaista. Erityisen räikeä esimerkki on toisen hahmon silpominen tai pysyvä vammauttaminen ilman tämän pelaajan suostumusta. Ymmärrettävästi jotkut roolipelitilanteet voivat johtaa tällaiseen, mutta tällöin olisi syytä neuvotella asiasta vastapelaajan kanssa esimerkiksi partychatin kautta.

2.2. Roolipeli ja pelimekaniikka

Yleisesti ottaen kaikki, minkä pystyy tekemään pelimekaniikan avulla tulisi aina pyrkiä tekemään siten. Esimerkiksi hahmojen väliseen kamppailuun tulisi aina ensisijaisesti käyttää pelin taistelujärjestelmää roolipelitoimintojen sijasta.

3. Metapelaaminen

Metapelaaminen tarkoittaa sellaisen tiedon hyväksikäyttämistä, jonka pelaaja on saanut roolihahmonsa ulkopuolella. Tällaiseksi lasketaan niin pelin ulkopuolississa medioissa kuten IRC:ssä vaihdettu tieto, kuin pelin sisäisten OOC-puhekanavien kuten partychatin kautta käydyt keskustelut. Kaikki metapelaaminen on shardilla kiellettyä ja rangaistavaa. Nyrkkisääntönä tähän on, ettei hahmo voi tietää mitään sellaista, mitä ei ole itse ensi käteen oppinut tai saanut tietää, vaikka pelaaja itse olisikin. Esimerkkinä kaverin kutsuminen apuun kesken taistelun, kun tämä on ulkoskirjautuneena eikä lähimaillakaan taistelupaikkaa. Lievää metapelaamista, kuten ”missä oot”-tyyppisiä tiedusteluja partychatissa katsotaan pääsääntöisesti läpi sormien, vakavampiin tapauksiin, kuten sellaisiin joista koituu pelaajalle epäreilua etua muihin pelaajiin nähden, tullaan puuttumaan ja niistä rangaistaan.

3.1. Tavaroiden vaihto hahmolta toiselle

Tavaroiden vaihto saman pelaajatilin sisällä olevien hahmojen kesken on kiellettyä. Tämä pätee kaikkiin toimiin joiden seurauksena yhdelle hahmolle kuuluva tavara päätyy toiselle. Poikkeuksena tähän on tavaran ostaminen toiselle hahmolleen kuuluvalta kauppiaalta normaaliin hintaan. Ensimmäisestä kiinnijäämisestä seuraa varoitus, toistuvista rikkeistä jäähyä. Mikäli toinen pelaaja toimii tavaranvaihdossa välikätenä, voidaan häntä rangaista osallisuudesta rikkeeseen. Uusien hahmojen alkuun auttaminen on sallittua, kunhan siitä ilmoittaa pelinjohtajalle.

3.2. Hahmojen assosioiminen

Samalle pelaajatilille kuuluvat hahmot eivät voi olla keskenään tekemisissä. Tähän lukeutuu saman talon tai muun asumuksen käyttö useammalla hahmolla sekä samaan kiltaan kuuluminen, joskin pelinjohtaja voi myöntää jälkimmäiseen poikkeuksen, mikäli siihen on erityisen hyvä syy. Lähtökohtaisesti samalle pelaajalle kuuluvien hahmojen ei pitäisi edes tietää toisistaan muuten kuin muiden pelaajien hahmojen puheiden perusteella. Poikkeuksista, esimerkiksi keskenään sukua olevien hahmojen pelaamisesta on syytä keskustella pelinjohtajan kanssa. Myös välillinen assosiaatio hahmojen välillä on kiellettyä: tähän kuuluu esimerkiksi varusteiden tekeminen toisen hahmonsa kiltatovereille ilman maksua.

Rangaistukset

Roolipelisääntöjen rikkomisesta seuraa luonnollisesti rangaistus, jonka pelinjohtaja langettaa. Ensimmäisestä ja toisesta rikkomuksesta annetaan pelaajalle varoitus, joka ilmestyy peli-ikkunaan pienempänä varoitusikkunana. Varoituksia voivat antaa pelinjohtajien lisäksi myös pelaajien joukossa liikkuvat neuvonantajat. Jos kaksi ensimmäistä varoitusta ei riitä opettamaan pelaajaa noudattamaan sääntöjä, aletaan tätä rankaista seuraavan kaavan mukaisesti:

Mikäli puolestasi huomaat jonkun rikkovan sääntöjä, voit raportoida tästä eteenpäin pelinjohtajille. Raportoiminen onnistuu pelinsisäisesti, mutta myös IRC, sähköposti tai foorumeilla yksityisviestin lähettäminen pelinjohtajalle on mahdollista. Raportoidessasi sääntörikkomuksesta, kuvaile tapahtumasarja niin tarkasti kuin mahdollista ja kerro selkeästi, mitä kohtaa rikottiin ja millä tavalla. Suositeltavaa on myös ottaa kuvankaappaus tapahtumasta.


Takaisin pääsivulle leaf

Sivu päivitetty viimeksi: 02.09.2020