Tekniikkasäännöt


scales

1. Useamman kuin yhden pelitilin omistaminen

Kullakin pelaajalla on henkilökohtainen pelitili, jonka käyttöoikeutta ei saa luovuttaa eteenpäin toiselle taholle. Kahden tai useamman tilin omistamisesta tai käytöstä rangaistaan ensimmäisellä kerralla viikon jäähyllä, toistettuna täydellä pelikiellolla shardille. Johtuen säännön valvontatavoista, on aiheellista kertoa omatoimisesti henkilökunnalle jos perheessäsi on useampia pelaajia tai pelaamaan haluavia. Ilmoitus on syytä tehdä myös tilanteissa joissa samasta IP-osoitteesta hetkellisestikin yhdistää useita pelaajia. Näin vältetään väärinkäsityksien syntyminen ja pelaamisen häiriöttömyys.

Jos olet unohtanut tilisi tiedot, ota henkilökuntaan yhteyttä Discordissa.

2. Ulkopuoliset työkalut

Pelaamista helpottavien ja/tai pelin käyttöliittymää laajentavien ulkopuolisten työkalujen (esimerkiksi Razor tai EasyUO) käyttö on shardilla sallittua, seuraavin poikkeuksin ja rajoituksin:

2.1. Makrot

Taitojen harjoittamisen automatisoivien makrojen käyttö on sallittua, mutta pelaajan on aina oltava läsnä pelin ollessa auki ja kykenevä reagoimaan pelin tapahtumiin. Mikäli pelaajalle tulee tarve poistua pelin äärestä hetkeksikin, on peli suljettava. Sääntöä valvomaan on luotu automaattinen läsnäolotarkistus, johon vastaamatta jättämisestä tai väärin vastaamisesta seuraa rangaistus. Tämän lisäksi pelinjohtaja voi suorittaa läsnäolotarkistuksen, rankoen pelaajaa mikäli tämän hahmoon ei pelissä saada kontaktia luotua. Voimassaoleva rangaistusasteikko on luettavissa täältä.

2.2. Valoisuustasojen filtteröinti

Ulkopuolisten työkalujen käyttö pimeyden ja valoisuuden säätämiseen, esimerkiksi Razorin "Filter Light Levels" -toiminnolla, on kiellettyä. Osa shardin ominaisuuksista nojaa valoisuuden toimintaan, minkä lisäksi sen säätämisestä katsotaan koituvan epäreilua etua muihin pelaajiin nähden.

2.3. Huijaustyökalut

Huijaustyökaluiksi lasketaan sellaiset pelin ulkopuoliset sovellukset, joiden tarkoituksena on mahdollistaa tekniikan tai sääntöjen asettamien rajoitusten kiertäminen. Tällaisia ovat muun muassa hahmon liikkumisnopeutta kiihdyttävät ohjelmat, shardin automaattisiin makrotarkistuksiin vastaavat ohjelmat, sekä makrot jotka uloskirjaavat hahmon automaattisen makrotarkistuksen käynnistyessä. Vastaavien käyttämisestä seuraa kiinnijäädessä rangaistus, joka on välittömästi pysyvä pelikielto shardilla. Varoituksia ei anneta, koska huijausohjelmien käyttäminen on aina tarkalleen tiedostettua.

3. Tekniikan hyväksikäyttäminen

Pelimekaniikassa olevien aukkojen ja virhekohtien hyväksikäyttäminen on rangaistava teko. Jos jokin asia ei toimi niin kuin pitää, ilmoita siitä ylläpidolle. Epävarmoissa tilanteissa asia on syytä tarkistaa pelinjohtajalta ennen toimeen alkamista.

3.1. Bugien väärinkäyttö

Bugi on virhekohta tekniikassa, jonka takia asia ei toimi niin kuin se on suunniteltu toimivan. Esimerkiksi taito nousee nopeasti tai hahmo saa yliluonnollisia kykyjä. Jos löydät bugin, ilmoita siitä välittömästi pelinjohtajalle. Uusien bugien löytäjät palkitaan, kun taas näiden virhekohtien hyväksikäyttäjiä rankaistaan seuraavan kaavan mukaisesti:

  1. kerrasta seuraa varoitus. Jos bugin hyväksikäyttö oli kuitenkin törkeää ja selvästi tiedostettua, voidaan siirtyä heti seuraavaan rangaistukseen.
  2. kerrasta seuraa viikon pelikielto shardilla.
  3. kerrasta seuraa pysyvä pelikielto shardilla ja kaikkien hahmojen tuhoaminen.

3.2. Taitojen nostaminen NPC-hahmoilla

Sellaisten taitojen nostaminen kuolemattomien NPC-hahmojen avulla, joita ei ole tarkoitettu niihin käytettäväksi on kiellettyä. Esimerkkinä tästä kuolemattomiin hyökkäily asein tai taioin. Vastaavasti esimerkiksi varastaitojen kehittäminen kuolemattomien avulla on sallittua. Mainitunkaltaisista rikkeistä rangaistaan samaan tapaan kuin tekniikan virhekohtien hyväksikäyttämisestäkin (kts. ylempää kohta 3.1)

3.3. Hirviöiden liikkumisen rajoittaminen

Hirviöiden ja muiden pelimekaniikan ohjastamien olentojen liikkumisen estäminen tai rajoittaminen heppoisten esineiden avulla on kiellettyä. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on pöytien asettaminen maastoon hirviön ympärille. Kunnes tekoäly taitaa tällaiseen älykkäästi reagoimisen, ohjeistetaan pelaajia välttämään mainitunkaltaista kikkailua. Tähän lukeutuu myös hirviöiden ansaan ajaminen pelaajan taloon esimerkiksi taitojen kehittämistä varten, poikkeuksena pelaajan omat lemmikit sekä maataloudessa käytetyt kotieläimet.


Takaisin pääsivulle leaf

Sivu päivitetty viimeksi: 02.09.2020